خواننده

جولای 29, 2018

دیوار

کلام: بهرام راد موزیک و تنظیم: بهرام راد شعر: صبا
ژانویه 12, 2018

روبه آزادی

شعر ، موزیک و تنظیم : بهرام راد کلام : بهرام راد تقدیم به ملت آزادیخواه ایران